Skip navigation »

Loading...

Ju jeni tek: Faqja kryesore |

Focalpoint Relay

Focalpoint Relay

I krijuar posacerisht per te reduktuar humbjen e kohes ne proceset e punes, Relay permban funksione te paraprogramuara qe ndihmojne ne permiresimin e prodhimtarise nepermjet nje interface grafike intuitive.

Kur ndihet nevoja per te menaxhuar queue-te ne nje menyre sa me efektive ose pregatitjen e dokumenteve pa fund atehere zgjidhja e problemit e ka emrin Relay.

Këto instrumente janë:

  • Response Capture mundëson dërgimin e informacioneve të marra nga Galileo në formën e mesazheve me e-mail ose me fax, shtypjen e tyre në printer ose transferimin e tyre në file-t e aplikimeve të caktuara si p.sh. Word).
  • Queue Manager thjeshtëson punën me Queue-te, mundëson kërkimin e rezervimeve në bazë të kritereve individuale dhe konfigurimin e radhitjes automatike të rezervimeve në Queue.
  • Client File mundëson krijimin e profilit të udhëtarëve dhe vendosjen e tyre në sistem. Të dhënat prej këtyre profileve mund të transferohen thjesht në procedurat e rezervimit, në saje të të cilave rezervimet do të jenë të sakta dhe shumë shpejt gati, gjë që patjetër do të kënaq klientin tuaj.
  • Booking File to Client File është një mjet për krijimin e profilit të udhëtarëve direkt nga rezervimet ekzistuese.
  • Ticket Exchange thjeshtëson procesin e këmbimit të biletave të udhëtimit. Të dhënat e nevojshme plotësohen në rubrika të veçanta dhe nuk ka nevojë të njihen lidhjet.
  • Print recovery ndihmon në zgjidhjen e problemeve me shtypin (printimin).
  • Rules - sistem i lehte i rregullave te rezervimit
  • E-status i mundëson agjencisë të ndjek nëpërmjet sistemit "back office" biletat e dhëna në formë elektronike.