Skip navigation »

Loading...

Ju jeni tek: Faqja kryesore |

Custom Check

Custom Check

Me ane te kesaj behet e mundur qe ju te percaktoni se cili informacion do te regjistrohet me saktesi gjate nje prenotim.

Rregulla mund te krijohen dhe ruhen ne nje Pseudo City Code (PCC) qe perfshihet ne nje skede individuale te Klientit, gje e cila garanton qe gjitha Prenotiniet te plotesojne kerkesat tuaja nderkohe qe reduktojne kohen e transaksionit dhe imponojne nje strukture sa me cilesore. Ju mund te perdorni alerts*(mesazhe sinjalizuese) dhe te dergoni mesashe specifike duke informuar per ndryshime qe nevojitet te behen